Info

Optag, adgang og merit

Går du i 9. eller 10. klasse, hjælper din skole og din vejleder dig med at udfylde din uddannelsesplan og søge via optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 1. marts, og du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni.

Er du gået ud af skolen kan du ligeledes ansøge via optagelse.dk, og du kan i øvrigt altid henvende dig på en erhvervsskole. Mange uddannelser begynder i juli/august og/eller januar, men ofte begynder de løbende hen over året, og optager elever flere gange om året. Så det er klogt at kontakte den pågældende skole og høre nærmere.

Uddannelsens opbygning
Hvis du har afsluttet 9/10 inden for et år starter du på Grundforløb 1, hvor du snuser til beslægtede fag. Det har en varighed på 20 uger. Alle andre starter direkte på Grundforløb 2, der er en generel introduktion til snedker/maskinsnedkerfaget. Det har også en varighed på 20 uger.

Efter grundforløbet fortsætter du på Hovedforløbet, hvor du er i praktik i en virksomhed. Hovedforløbet veksler mellem praktikperioder og 6 x 5 ugers skoleophold. Hvis du ikke har fundet en praktikplads efter grundforløbet, kan du fortsætte uddannelsen i skolepraktik på et Praktikcenter, som også sender dig ud i praktikophold i virksomheder. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Merit
Du har mulighed for at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du i forvejen har taget en anden uddannelse eller har haft relevant arbejde. Ordningen kaldes merit og skal aftales med skolen. Læs også mere på ug.dk.
Praktik

Træ- og møbelbranchen samt byggeriet efterspørger dygtige medarbejdere, og der er ledige praktikpladser rundt omkring i landet især som maskinsnedker. Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads og indgå skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet.

Du kan få hjælp på din skole eller ved at kontakte Snedkernes Uddannelser. Vi hjælper dig gerne videre. Se hvor der er ledige praktikpladser

praktikpladsen.dk kan du læse meget mere om praktiksituationen på snedkeruddannelsen. Du kan også se hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Alle skoler tilbyder i dag skolepraktik skolepraktik til de elever, der ikke kan finde en praktikplads. Skolepraktikken foregår i et praktikcenter tilknyttet en erhvervsskole.
Økonomi

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft - altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området.

Er du i skolepraktik, får du skolepraktikydelse, som er på niveau med SU.
Videreuddannelse

Der er rigtig gode muligheder for videreuddannelse og dygtiggørelse efter endt uddannelse indenfor træ-, byggeri- og møbelindustrien, og der er et stigende behov for arbejdskraft med udvidede kompetencer

Med et svendebrev har du adgang til teknologuddannelserne:
Designteknolog
Produktionsteknolog
Bygningskonstruktør
Byggetekniker
Kort- og landmålingstekniker
Energiteknolog

Med EUX eller gymnasiale suppleringsfag har du bl.a. adgang til uddannelserne:

Ingeniør

Arkitekt
Designer
Links

kasper_info
info_3
info_2
info_4