Uddannelsernes opbygning og varighed

Snedkeruddannelserne er erhvervsuddannelser. Det betyder, at uddannelserne veksler mellem skoleophold på en erhvervsskole og praktikforløb i den virksomhed, du har en uddannelsesaftale med.
Du kan begynde på uddannelsen ved at tilmelde dig et grundforløb inden for området »Bygge & Anlæg« på en erhvervsskole. Hvis du allerede har fundet dig en praktikplads, kan du også starte her og tage grundforløbet senere.
Ellers ser uddannelsesforløbet således ud:

Grundforløbet...

...varer mellem 10 og 60 uger afhængigt af dine personlige behov og ønsker. Her får du en generel introduktion til faget, og du får mulighed for at snuse til de beslægtede fag, som du måske vil stifte bekendtskab med under din videre uddannelse eller i dit fremtidige arbejde.
Hovedforløbet...

...fortsætter med et praktikophold, det vil sige, at du skal have fundet en virksomhed, hvor du kan komme i lære og arbejde med faget på en arbejdsplads. Undervejs i dit praktikforløb bliver du indkaldt til skoleophold, hvor du får mulighed for at lære de dele af faget, som du måske ikke stifter bekendtskab med i din praktikvirksomhed.
Varigheden...

...er 3 år og 3-9 måneder, hvoraf 50 af ugerne foregår på en teknisk skole.
uddannelserne3_rund_blå
uddannelserne2_rund
uddannelserne_rund