EUX

.
Hvorfor vælge EUX?
En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på niveau svarende til gymnasiet. Det kaldes en EUX. EUX er altså et tilbud til dig, der vil være håndværker, og samtidig vil have mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse på samme vilkår som de, der har taget en gymnasial eksamen.

Hvad består en EUX af?
- Dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau samt matematik og samfundsfag på minimum C-niveau.
- E yderligeret antal fag på A-, B- eller C-niveau, hvoraf mindst to af disse skal være på B-niveau eller højere.
- En større skriftlig opgave.
- Et tværfagligt skriftligt eksamensprojekt.

Hvor lang tid tager det?
Uddannelsen tager 4 år og 1 måned og er delt op i grund- og hovedforløb, samt en række praktikperioder. Grundforløbet varer 40 uger, mens hovedforløbet varer 64 uger. Hovedforløbet er opdelt i mindst to skoleperioder vekslende med mindst to praktikperioder.

Økonomi under EUX
Ligesom på en almindelig erhvervsuddannelse, får du elevløn fra den dag din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Har du ikke en praktikaftale, og er du fyldt 18 år, har du mulighed for at søge SU, når du er på grundforløb på skolen.

Du kan læse meget mere om EUX og uddannelsens muligheder på snedkernesuddannelser.dk og ug.dk .

eux_polaroid