International snedker

Søger du en uddannelse med internationalt præg og potentiale?
Så er uddannelsen til international snedker noget for dig. Som international snedker får du kendskab til produktion, sprog og kultur uden for Danmarks grænser. Du bliver klædt på til at møde kravene fra fremtidens virksomheder, og dine muligheder for job og karriere spænder vidt - både i danske og udenlandske virksomheder.
Uddannelsen afvikles som maskinsnedker/snedker, men er suppleret med en række tiltag, der giver uddannelsen særlig international karakter.

Uddannelsen tager 3 år og 3-9 måneder og kan læses på Skive College og Herningsholm Erhvervsskole, som starter hold hvert år til august. En del af det første skoleophold afvikles i udlandet.
Praktik i udlandet
Du kan få godkendt et praktikophold i udlandet som en del af din uddannelse som maskin-, bygnings- eller møbelsnedker, og du modtager elevløn under hele praktikforløbet.
PIU-ordningen giver tilskud til dig eller til din danske arbejdsgiver, hvis du har en uddannelsesaftale, ligesom du får dækket en række omkostninger i forbindelse med din udlandspraktik, f.eks. rejseudgifter og forsikring.

Der findes to former for udsendelse til udlandet, hvor aktøren er hhv. en skole og en arbejdsgiver:
• Du har en uddannelsesaftale med en virksomhed i Danmark, som udstationerer dig.
• Du har ingen uddannelsesaftale og kommer derfor på skoleudsendelse.
Se videoen om Britt i New Zealand...
Se videoen om Mikkel og Nicki i Vietnam...