Hvorfor vælge EUX?

EUX indeholder gymnasiale fag og niveauer, der svarer til hf. En erhvervsuddannelse med EUX består, med undtagelse af grund- og valgfag, af både praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Du mister dermed ikke noget fra erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med elever uden en EUX.

EUX er altså et tilbud til dig, der vil være håndværker, men samtidig have mulighed for at søge videregående uddannelse på samme vilkår som de der har taget en gymnasial eksamen. Med en EUX ungdomsuddannelse er det altså muligt at få svendebrev som både møbel-, bygnings- eller maskinsnedker, samt en gymnasial eksamen.

Hvor lang tid tager det?

Uddannelsen tager 4 år og 3 måneder og er delt op i grund- og hovedforløb samt en række praktikperioder.

Grundforløbet varer 40 uger mens hovedforløbet varer 65 uger og er opdelt i skole- og praktikperioder.