Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft – altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området.

Er du i skolepraktik, får du skolepraktikydelse, som er på niveau med SU.