Uddannelsens opbygning

Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for et år starter du på grundforløb 1, hvor du snuser til beslægtede fag. Det har en varighed på 20 uger. Alle andre starter direkte på grundforløb 2, der er en generel introduktion til snedker/maskinsnedkerfaget. Det har også en varighed på 20 uger.

Efter grundforløbet fortsætter du på hovedforløbet, hvor du er i praktik i en virksomhed. Hovedforløbet veksler mellem praktikperioder og 6 x 5 ugers skoleophold. Hvis du ikke har fundet en praktikplads efter grundforløbet, kan du fortsætte uddannelsen i skolepraktik på et praktikcenter, som også sender dig ud i praktikophold i virksomheder. Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve.

Merit

Du har mulighed for at få godskrevet dele af undervisningen, hvis du i forvejen har taget en anden uddannelse eller har haft relevant arbejde. Ordningen kaldes EUV og skal aftales med skolen. Læs mere her: Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)