Uddannelsernes opbygning og varighed

 

Snedkeruddannelserne er erhvervsuddannelser. Det betyder, at uddannelserne veksler mellem skoleophold på en erhvervsskole og praktikforløb i den virksomhed, du har en uddannelsesaftale med.

 

Du kan begynde på uddannelsen ved at tilmelde dig grundforløbet på en erhvervsskole. Hvis du allerede har fundet dig en praktikplads, kan du også starte her og tage grundforløbet senere. Elever, der kommer fra folkeskolen, eller op til 11 måneder efter, starter på grundforløbets 1. del. Alle andre, herunder elever med en uddannelsesaftale, starter på grundforløbets 2. del. Er du fyldt 25 år, tilrettelægges uddannelsen individuelt og afhænger af dine erfaringer.

Uddannelsesforløbet ser således ud:

 
Grundforløb
Grundforløbet tages på en erhvervsskole og varer 40 uger (G1+G2), hvis du kommer direkte fra folkeskolen, eller 20 uger (G2) for alle andre. Her får du en generel introduktion til faget og du tilegner dig en række kompetencer, viden og færdigheder i forhold til tegning, materialer, værktøjer og maskiner, og samlingsmetoder. Derudover skal du gennemgå grundfagene Matematik F og teknologi F, og du gennemfører følgende certifikatfag: Epoxy kursus, maskinkørekort, opstilling af rulle- og bukkestillads, førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.

Hovedforløb
Efter grundforløbet fortsætter du uddannelsen på hovedforløbet. Her finder du en virksomhed, hvor du kan komme i lære og arbejder med faget på en arbejdsplads. Undervejs i dit praktikforløb bliver du indkaldt til seks skoleophold af 5 uger, hvor du får mulighed for både teoretisk og praktisk fordybelse også i forhold til de dele af faget, som du muligvis ikke har stiftet bekendtskab med i din praktikvirksomhed.

Talentspor

– højniveaufag – EUX og international erfaring
Der er mulighed for at tage enkeltfag på højere niveauer, eller hele uddannelsen på talentspor. På Talentsporet løfter du næsten halvdelen af de 30 ugers skoleundervisning på hovedforløbet til et højere niveau. Læs mere her. Du kan også tage som EUX, hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen – eller som international snedker, hvor en del af din praktikuddannelse foregår i udlandet.

Varighed

Uddannelsen tager 3 år og 3-9 måneder, hvoraf 50 af ugerne foregår på en erhvervsskole.