Under produktionsassistentuddannelsen lærer du at kunne læse og anvende konstruktionstegninger, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende standardmaskiner og specialmaskiner og at udføre industriel og håndværksmæssig overfladebehandling. Du får også teknisk faglige og personlige kompetencer og konkret viden til selvstændigt, og i samarbejde med andre, at kunne vurdere, planlægge og gennemføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver indenfor dit erhverv.

Som produktionsassistent – døre og vinduer er du med til at producere døre og vinduer og andre bygningskomponenter. Du opstiller stationære maskiner og arbejder med kvalitetssikring af de produkter, som virksomheden producerer.

Du kan få ansættelse i flere forskellige brancher, såsom store og små møbelvirksomheder, døre- og vinduesvirksomheder, køkken- og inventarvirksomheder og savværker.

Du kan få ansættelse i flere forskellige brancher, såsom store og små møbelvirksomheder, døre- og vinduesvirksomheder, køkken- og inventarvirksomheder og savværker.

Uddannelsen tager 2 år og der er mulighed for, at fortsætte og gennemføre uddannelsen som maskinsnedker.