Under uddannelsen lærer du at kunne læse og anvende konstruktionstegninger, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende standardmaskiner og specialmaskiner og at udføre industriel og håndværksmæssig overfladebehandling. Du får også teknisk faglige og personlige kompetencer og konkret viden til selvstændigt, og i samarbejde med andre, at kunne vurdere, planlægge og gennemføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver indenfor dit erhverv.

Som produktionsassistent – møbel er du med til at fremstille mange af de produkter, vi omgiver os med i hverdagen. Både møbler og inventar. Du opstiller stationære maskiner og arbejder med kvalitetssikring af de produkter, som virksomheden producerer.

Du kan få ansættelse i flere forskellige brancher, såsom store og små møbelvirksomheder, døre- og vinduesvirksomheder, køkken- og inventarvirksomheder og savværker.

Uddannelsen tager 2 år og der er mulighed for, at fortsætte og gennemføre uddannelsen som maskinsnedker.